สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร เนื่องจากเมื่อยืนยันการส่ง สมัครแล้ว รฟม. ขอสวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว

4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 300 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 270 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครทางไหน

คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์  https://mrta.thaijobjob.com

6. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเมื่อไร

คำตอบ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://mrta.thaijobjob.com

7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สามารถติดต่อได้ที แผนกวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โทรศัพท์: 02-716-4000 ต่อ 1210,1219,1229,1255,1283 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. 

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob