ประชาสัมพันธ์

ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวันประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกตำแหน่ง
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลขนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคลากรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น (เพิ่มเติม)
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องตัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องตัน
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน