ประชาสัมพันธ์

ประกาศการรถไฟขนส่งมวลชนเเห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟขนส่งมวลชนเเห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคลากรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลเเห่งประเทศไทย
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสาแนบท้ายประกาศ